piątek, 12 kwietnia 2013

Nic śmiesznego.
" ... Eurostat opublikował dane, z których wynika, że bezrobocie w 17 państwach należących do strefy euro wyniosło rekordowe 12 procent, co oznacza, że bez pracy pozostaje 19 milionów osób..."


" ... Piątka posłów poleciała za pieniądze podatników na konferencję parlamentarzystów z różnych krajów świata. Temat – dość mglisty: "współczesne problemy międzynarodowe". Ale nic dziwnego: posiedzenie odbywało się w Ekwadorze..."


 "... Kobieta zamordowała nie jedno ani nawet nie dwoje, ale... co najmniej czworo swoich nowo narodzonych dzieci! We wtorek na strychu domu 41-latki policjanci odkryli szczątki kolejnych niemowląt! Na razie nie wiadomo, czy matką wszystkich martwych dzieci jest Beata Z. ... "


" ...  Wzrosła liczba rozwodów. Sądy rozwiązały prawie 65 tys. małżeństw – o ponad 3 tys.
więcej niż rok wcześniej. Na każde 10 tys. istniejących małżeństw rozpadło się
68, podczas gdy na początku lat 90-tych było ich niespełna 50. W miastach
intensywność rozwodów jest ponad 2-krotnie wyższa niż na wsi. Najwięcej rozwodów
odnotowano w województwie śląskim (8,5 tys.) i mazowieckim (8,3 tys.). Wśród
miast niechlubne pierwsze miejsce należy do Warszawy – orzeczono tam rozpad
prawie 3,4 tys. małżeństw. Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą (średnio)
ok. 14 lat. Wśród rozwiedzionych małżeństw prawie 60 proc. wychowywało ponad 52
tys. małoletnich dzieci (w wieku poniżej 18 lat) ... "TO PRZEGLĄD DZISIEJSZEJ PRASY, I TYM RAZEM NIE TEJ KOLOROWEJ, Z MODĄ I "PRÓŻNOŚCIĄ" W TLE ...
 


...

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję?
Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele...

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy

...